THÔNG TIN TÀI KHOẢN #71305

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#71305
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 11,300,000 VNĐ
GIÁ ATM: 7,910,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #71305

Nhắn tin với TOXIC