THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65541

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#65541
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 11,600,000 VNĐ
GIÁ ATM: 8,120,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #65541

Nhắn tin với TOXIC