THÔNG TIN TÀI KHOẢN #51235

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#51235
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 119,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 83,300,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #51235

Nhắn tin với TOXIC