THÔNG TIN TÀI KHOẢN #67364

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#67364
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 12,200,000 VNĐ
GIÁ ATM: 8,540,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #67364

Nhắn tin với TOXIC