THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64327

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64327
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 15,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 10,500,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64327

Nhắn tin với TOXIC