THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64330

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64330
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 16,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 11,550,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64330

Nhắn tin với TOXIC