THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64334

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64334
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 18,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 12,950,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64334

Nhắn tin với TOXIC