THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64333

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64333
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 19,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 13,300,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64333

Nhắn tin với TOXIC