THÔNG TIN TÀI KHOẢN #67371

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#67371
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 19,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 13,300,000 VNĐ


Loại Android

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #67371

Nhắn tin với TOXIC