THÔNG TIN TÀI KHOẢN #67370

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#67370
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 21,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 14,700,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #67370

Nhắn tin với TOXIC