THÔNG TIN TÀI KHOẢN #43745

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#43745
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 2,200,000 VNĐ
GIÁ ATM: 1,540,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #43745

Nhắn tin với TOXIC