THÔNG TIN TÀI KHOẢN #67369

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#67369
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 23,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 16,100,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #67369

Nhắn tin với TOXIC