THÔNG TIN TÀI KHOẢN #62478

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#62478
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 2,400,000 VNĐ
GIÁ ATM: 1,680,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #62478

Nhắn tin với TOXIC