THÔNG TIN TÀI KHOẢN #72448

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#72448
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 24,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 16,800,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #72448

Nhắn tin với TOXIC