THÔNG TIN TÀI KHOẢN #72452

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#72452
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 26,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 18,200,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #72452

Nhắn tin với TOXIC