THÔNG TIN TÀI KHOẢN #72451

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#72451
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 28,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 19,600,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #72451

Nhắn tin với TOXIC