THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64316

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64316
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 32,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 22,400,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64316

Nhắn tin với TOXIC