THÔNG TIN TÀI KHOẢN #61603

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#61603
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 3,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,450,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #61603

Nhắn tin với TOXIC