THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65549

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#65549
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 3,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,450,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #65549

Nhắn tin với TOXIC