THÔNG TIN TÀI KHOẢN #31579

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#31579
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 3,900,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,730,000 VNĐ


Loại Android

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #31579

Nhắn tin với TOXIC