THÔNG TIN TÀI KHOẢN #61720

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#61720
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 3,900,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,730,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #61720

Nhắn tin với TOXIC