THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64332

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64332
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 39,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 27,650,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64332

Nhắn tin với TOXIC