THÔNG TIN TÀI KHOẢN #64317

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#64317
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 44,800,000 VNĐ
GIÁ ATM: 31,360,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #64317

Nhắn tin với TOXIC