THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65538

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#65538
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 4,600,000 VNĐ
GIÁ ATM: 3,220,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #65538

Nhắn tin với TOXIC