THÔNG TIN TÀI KHOẢN #61602

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#61602
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 50,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 35,000,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #61602

Nhắn tin với TOXIC