THÔNG TIN TÀI KHOẢN #59053

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#59053
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 57,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 39,900,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #59053

Nhắn tin với TOXIC