THÔNG TIN TÀI KHOẢN #67368

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#67368
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 6,200,000 VNĐ
GIÁ ATM: 4,340,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #67368

Nhắn tin với TOXIC