THÔNG TIN TÀI KHOẢN #72453

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#72453
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 6,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 4,550,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #72453

Nhắn tin với TOXIC