THÔNG TIN TÀI KHOẢN #67372

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#67372
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 9,300,000 VNĐ
GIÁ ATM: 6,510,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #67372

Nhắn tin với TOXIC