THÔNG TIN TÀI KHOẢN #71302

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#71302
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 9,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 6,650,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #71302

Nhắn tin với TOXIC