THÔNG TIN TÀI KHOẢN #62479

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#62479
PUBG MOBILE
GIÁ CARD: 990,000 VNĐ
GIÁ ATM: 693,000 VNĐ


Loại Android & Iphone

Skin Súng 0

Trang Phục 0

BP 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản PUBG MOBILE #62479

Nhắn tin với TOXIC